วิเคราะห์ชื่อ-นามสกุล

วิเคราะห์ชื่อ – นามสกุล เก่า ว่าดีหรือไม่ดีประการใด
ด้วยวิชาพลังนามศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่สุดยอดที่สุดในการตั้งชื่อ โดยใช้หลักของวิชา โหราศาสตร์ ที่เด่นๆ  ล็อคให้เข้ากับวัน – ล็อคให้เข้ากับเดือน – ล็อคให้เข้ากับปี และดึงเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเด่นๆออกมา เช่น การเงิน การงาน ความรัก โชคลาภ สุขภาพ ซึ่งชื่อที่เปลี่ยนใหม่ – นามสกุลใหม่ จะมีพลัง นำไปสู่ความสำเร็จ อย่างน่าอัศจรรย์

Comments are closed